FANDOM


"Little Sweden" är min egna benämning på ett område beläget i grannskapen Acter och Tudor. Området är beläget mellan Aspodin Drive (Aspodinsvägen) i väst, Kemeny Street (John Kemenys gata) och Farnsworth Road i Norr, Babbage Drive (Cahrles Babbages väg) i öst och Hardtack Avenue i söder. Områdets bebyggelse består till största del av ganska så nedgångna gamla svenska trevåningshus med mansardtak samt olika former av industrilokaler. (Anledningen att jag kom på det var att stora delar av New Jersey och Pennsylvania ägdes och bosattes av svenskar under 1800-talet). Utanför områdets norra gräns på den östra sidan av Babbage Drive, mellan Flemming Street (Flemmingsgatan) och Farnsworth Road, ligger det svenska apoteket, "Swedish Pharmacy". I området ligger både en polisstation (som är inrymd i ett stort svenskt mansardhus) och ett sjukhus (i en kubformad tegelbyggnad).


Mansardendach

Modell av ett hus med mansardtak.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki