FANDOM


350px-Algonquin Bridge Large

Algonquin-bron är en av de viktigaste broarna i Liberty City. Den kopplar ihop stadsdelarna Broker och Algonquin och är baserad på Manhattan Bridge i New York City, fastän dess position mer liknar den hos Queensboro Bridge.

Position i Liberty City Redigera

Algonquin-bron korsar Humbolt River och kopplar ihop Downtown Broker och Easton på Algonquin. Bron går över Colony Island och brofästet på Algonquin-sidan ligger precis intill The Civilization Committee. Bron ligger norr om Broker Bridge och söder om Charge Island och East Borough Bridge

Trafik Redigera

Algonquin-bron består av en fyrafilig i öst och västgående riktning (två filer per riktning), den västgående, mot Algonquin gående körbanan är den mest trafikerade, medan den östgående körbanan är mindre (men dock kraftigt) trafikerad. Algonquin-bron markerar slutet på Kunzite Street (Spodumengatan) på Algonquin-sidan, och den slutar i Algonquin-Dukes Expressway på Broker-sidan. Under de två körfälten går en fyrfilig tunnelbanelinje, 3/8 Broker Line som på Algonquin-sidan kopplas ihop med A/J Algonquin Outer Line. Det finns också tre gångbanor, en liten på varje sida av bron samt en mellan körfälten.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki