FANDOM


I centrum (Algonquin) så består gatunätet av 25 öst-väst-gående "gator" och sju nord-syd-gående "avenyer" med Unionsvägarna på de båda flodbankarna samt ett antal mindre gator. Alla "gator" är namngivna efter grundämnen och jordarter och är namngivna och uppradade i bokstavsordning, med Amethyst Street (Ametistgatan) längst i söder och Xenotime Street (Xenotimgatan) i norr. Alla "avenyer" är namngivna efter amerikanska städer och är uppradade i bokstavsordning, med Albany Avenue längst i öst (Västra Unionsvägen ej inräknat) och med Galveston Avenue längst i väst (Västra Unionsvägen ej inräknad)

GTA4-FullSize-Liberty-City

Klicka på bilden för att få upp stor karta.

Gator A-X Redigera

Amethyst Street - Ametistgatan

Barium Street - Bariumgatan

Calcium Street - Kalciumgatan

Diamond Street - Diamantgatan

Emerald Street - Smaragdgatan

Feldspar Street - Fältspatgatan

Garnet Street - Almandingatan

Hematite Street - Blodstensmalmsgatan

Iron Street - Järngatan

Jade Street - Jadegatan

Kunzite Street - Spodumengatan

Lorimar Street - Pektolitgatan

Manganese Street - Mangangatan

Nickel Street - Nickelgatan

Obsidian Street - Obsidiangatan

Pyrite Street - Järnsulfidgatan

Quartz Street - Kvartsgatan

Ruby Street - Rubingatan

Silicon Street - Kiselgatan

Topaz Street - Topasgatan

Uranium Street - Urangatan

Vauxite Street - Bauxitgatan

Wardite Street - Aluminiumfosfatgatan

Xenotime Street - Xenotimgatan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki