FANDOM


Liberty City som är GTA-världens allra största stad, erbjuder mycket stora möjligheter att ta sig fram med bil, på motorcykel eller till fots. Vägnätet är mycket välutvecklat och staden betjänas av sju stora motorvägar.


Algonquin Redigera

I centrum (Algonquin) så består gatunätet av 25 öst-väst-gående "gator" och sju nord-syd-gående "avenyer" med Unionsvägarna på de båda flodbankarna samt ett antal mindre gator. Alla "gator" är namngivna efter grundämnen och jordarter och är namngivna och uppradade i bokstavsordning, med Amethyst Street (Ametistgatan) längst i söder och Xenotime Street (Xenotimgatan) i norr. Alla "avenyer" är namngivna efter amerikanska städer och är uppradade i bokstavsordning, med Albany Avenue längst i öst (Västra Unionsvägen ej inräknat) och med Galveston Avenue längst i väst (Västra Unionsvägen ej inräknad)

Gator i Algonquin


Alderney Redigera

Alderney är en av de stadsdelar med det bästa vägnätet. Den enorma trafikslukaren, supermotorvägen Plumbers Skyway gående som ett "U" genom stadsdelens södra delar och upp som en vanlig motorväg på den västra sidan av U:et, ända upp till stadsdelens norra huvudgata, Panhandle Road (Slättvägen). Andra viktiga genomfartsgator är Asahara Road (Asaharavägen), Babbage Drive (Cahrles Babbages väg) och Boyden Avenue. Nere på halvön där Acter Industrial Park och A.S.C.F. ligger, så är de flesta gatorna namngivna efter militära saker, såsom Grenadier och Musketeer Streets (Grenadjärs- och Musketörsgatan). Hela stadsdelens byggnadskvarter är genomsyrade av smala gränder och bakgator som äter sig igenom byggnaderna framförallt i Alderney City.

Bohan Redigera

Mer information kommer inom kort...


Broker Redigera

Mer information kommer inom kort...


Dukes Redigera

Mer information kommer inom kort...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki