FANDOM


Liberty Citys Poliskabinett (Liberty City Police Cabinett) är det beslutande utskottet i frågor rörande Liberty Citys polis. Poliskabinettet är det högsta beslutsorganet och det är rangordnat ett steg över Polischefen. Kabinettet består av Poliskommissionären, Mitt Fitzsimmons som är ordföranden, Vice Poliskommissionären Francis McReary som är vice ordföranden, samt ett borgarråd från varje stadsdel (troligtvis, eftersom att New York har det på det sättet). Kabinettet har sin kammare på den nionde våningen i stadshuset.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki