FANDOM


Northern Gardens är ett grannskap i Liberty City. Grannskapet ligger i norra Bohan och det gränsar till Boulevard i väst, Industrial i syd, Little Bay i öst och ett ej namngivet hav i norr.


Karaktär Redigera

Northern Gardens är ett framförallt urbant område med framförallt bostadshus och byggnader i affärsgatu-stil. Delen av grannskapet öster om Altona Avenue består av fristående, höga lägenhetsbyggnader. De mer exklusiva bostäderna inrymda i stadshus av tegel, ligger närmare gränsen mot Little Bay. The Northern Expressway (Norra expressleden) skär igenom grannskapet och bildar en gräns mellan grannskapets södra urbana delar och den obebodda men folkfyllda parken. Grannskapet är en liknelse av Co-Op City i Bronx.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki