FANDOM


Old Hospital är ett övergivet sjukhus på södra Colony Island. Dör man i närheten av byggnaden, "spawnar" man sedan inte här. Sjukuset är baserat på Smallpox Hospital på Roosevelt Island, och är trasigt utan hela rum. I multiplayerlägets Free Mode, används byggnaden som stridsträning tack vare sina öppna rum och långa korridorer.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki